fareskilt

Videokonferanse eller videomøte aktiveres ved behov (f.eks Teams),
men vi venter med fysiske møter inntil videre ...

X

Right Click

No right click