Barents Rescue utsatt 2 år

DSB melder via NRRLs kontor:

Regjeringen har konkludert med at øvelse Barents Rescue 2022 utsettes med to år, med åpning for å vurdere om øvelsen kan gjennomføres etter ett år (høsten 2023).

DSB vil takke for den innsatsen som allerede er gjort. Dette er et godt arbeid som på ingen måte er forgjeves, og som har gitt betydelig læring i alle ledd.

Ytterligere informasjon vil følge når situasjonen tilsier det.

X

Right Click

No right click